ความเป็นมาของ Mtech Home

About Us

บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นโดยทีมสถาปนิกและวิศวกร ที่มีความเห็นพ้องต้องตรงกันว่า เรามีความพร้อมในการให้บริการออกแบบก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์จากการทำงานทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์ตรงจากการสร้างบ้านให้ลูกค้ามายาวนาน

ความเป็นมาก่อนก่อตั้งบริษัท

เป็นผู้รับเหมาให้บริการด้านงานก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยมานานนับ 10 ปี มีผลงานในการสร้างบ้านพักอาศัย ที่สามารถรับประกันความถูกต้องและความมั่นคงของอาคารที่พักอาศัยได้ โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีพื้นฐานมาจากวิชาชีพของตัวเอง ด้วยความคำนึงถึงความถูกต้อง ความมั่นคงแข็งแรงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความยุติธรรมกับลูกค้ามากที่สุด บ้านทุกหลังที่เราก่อสร้างนั้นต้องคุ้มค่าในทุกตารางเมตร เราพร้อมที่จะใส่ใจบ้านของท่านให้เหมือนกับเป็นบ้านของเราเอง บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด มีความชัดเจนให้แก่ลูกค้าเสมอมา

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น ทางทีมสถาปนิกและวิศวกรจึงมีความเห็นว่า พวกเรามีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะบ้านพักอาศัย การก่อสร้างอาคารชุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการส่วนมากจะเริ่มปลูกสร้างในราคาที่สูง จึงไม่ครอบคลุมการก่อสร้างรายย่อย อีกทั้งยังมีผู้รับเหมาทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะไม่รับผิดชอบผลงานของตัวเอง ทำให้เจ้าของบ้านมีปัญหาในการปลูกสร้างสารพัด เราเล็งเห็นและเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมุ่งเน้นเพื่อเป็นบริษัทรับสร้างบ้านราคาถูก ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด พร้อมให้บริการด้านงานก่อสร้าง โดยทีมงานทีมช่างของเราเอง รับประกันผลงาน ยึดมั่นในหลักวิชาชีพและมีหลักวิชาการในการออกแบบและก่อสร้างทุกโครงการ เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ในทุกผลงานของเรา ...

TOP