ความเป็นมาของ Mtech Home

About Us

บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรที่เห็นพ้องต้องกันว่าเรามีความพร้อมในการให้บริการออกแบบก่อสร้างและให้คำปรึกษาโดยมีทั้งประสบการณ์การทำงานทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์ตรงจากการสร้างบ้านให้ลูกค้ามายาวนาน

ความเป็นมาก่อนก่อตั้งบริษัท

เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และที่พักอาศัย มานานนับ 10 ปี มีผลงานในการสร้างบ้านพักอาศัยที่รับประกันความถูกต้องและความมั่นคงของอาคารที่พักอาศัย โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทมีพื้นฐานมาจากวิชาชีพของตัวเอง ที่คำนึงถึงความถูกต้อง ความมั่นคงแข็งแรงตลอดเวลา เกิดความคุ้มค่าและความยุติธรรมกับลูกค้า เพื่อบ้านทุกหลังที่เราก่อสร้างต้องคุ้มค่าทุกตารางเมตร เราพร้อมที่จะใส่ใจบ้านของท่าน ให้เหมือนกับเป็นบ้านของเรา บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด มีความชัดเจนแก่ลูกค้าเสมอมา

จากวัตถุประสงค์ข้างต้นทางทีมสถาปนิกและวิศวกรมีความเห็นว่าเรามีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะบ้านพักอาศัย การก่อสร้างอาคารชุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทรับสร้างบ้านจะเริ่มปลูกสร้างในราคาที่สูงจึงไม่ครอบคลุมการก่อสร้างรายย่อย โดยมีผู้รับเหมาทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะไม่รับผิดชอบผลงานของตัวเอง ทำให้เจ้าของบ้านมีปัญหาในการปลูกสร้าง

บริษัท เอ็มเทค โฮม จำกัด จึงมีความพร้อมให้บริการโดยทีมงานช่างของเราเอง รับประกันผลงาน และมีหลักวิชาการในการออกแบบและก่อสร้างทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ในผลงานของเรา ...

TOP