Spec วัสดุของ Mtech Home

1. งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
เสาเข็ม ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.18 x 0.18 x 18.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม) ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม) ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม)
คาน, เสา ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูป รายการตามวิศวกรกำหนด ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รายการตามวิศวกรกำหนด ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รายการตามวิศวกรกำหนด
พื้นทั่วไป ใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมท ใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมท ใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมท
พื้นห้องน้ำ, เฉลียง, ระเบียง ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกร ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกร ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกร
พื้นโรงรถ, ซักล้าง ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนด ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนด ใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนด
ผนัง ก่ออิฐมอญ ก่ออิฐมอญ ก่ออิฐมอญ
งานคอนกรีตโครงสร้าง ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1
งานฉาบผนัง ใช้ปูนฉาบผสมเสร็จ ใช้ปูนฉาบผสมเสร็จ ใช้ปูนฉาบผสมเสร็จ
เหล็กเสริม เหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็ม เหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็ม เหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็ม
ข้อกำหนดงานโครงสร้าง* รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

2. งานหลังคา

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
โครงหลังคา อะเสหลังคา เหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว เหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 2 ชั้น
กระเบื้องหลังคา กระเบื้องซีแพคโมเนีย สีเทานกพิราบ,แดงกุหลาบ,อิฐอำไพ,น้ำตาลโกเมน กระเบื้องซีแพคโมเนียรุ่นเรียบ เพรสทีจ Prestige ตราช้าง สีโกลเด้น บราวน์ / คลาสสิค เกรย์ / ดีพ มารูน / มิดไนท์ เกรย์ กระเบื้องซีแพคโมเนียรุ่นนิวสไตล์ New Stile ตราช้าง
ไม้เชิงชาย,ไม้ปั้นลม ไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนก ไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนก ไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนก
รางตะเข้ สังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนีย สังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนีย สังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนีย
ระบบกันความร้อน ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคา ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคา ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคา

3. งานฝ้าเพดาน

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
ฝ้าภายนอก (ชายคา) แผ่นสมาร์ทบอร์ดตราช้าง รุ่นมีรูระบายอากาศ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก ฝ้าเพดานคอนวูด หรือ เชอร์ร่า ตีเว้นร่อง ทาสีพลาสติก ฝ้าเพดานไวนิล สำเร็จรูป
ฝ้าภายนอก (ระเบียง,เฉลียง,โรงรถ) ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก ฝ้าเพดานไวนิล สำเร็จรูป
ฝ้าภายในบ้าน ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก

4. วงกบประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
วงกบประตู ไม้เต็ง 2" x 4" ทาสีน้ำมัน ไม้เต็ง 2" x 4" ทาสีน้ำมัน ไม้แดง 2" x 5" ทำสีธรรมชาติ

5. บานประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
ประตูเฉลียง,ระเบียงเข้าบ้าน อลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม. - -
ประตูเฉลียงทางเข้าบ้าน - บานเปิดคู่ไม้สัก 80x2.05ม. (บานนี้ ชุดละ 17,000 บาท) ทำสีธรรมชาติ บานเปิดคู่ไม้สัก 1.00x2.50 ม. (บานนี้ ชุดละ 40,000 บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูบานภายนอก บานประตู UPVC 0.80x2.00 ม.(ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน(ราคาบานละ 1,560 บาท) - -
ประตูจอดรถเข้าบ้าน,เข้า-ออกห้องครัว - บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 80x2.05ม. (บานละ 8,500บาท) ทำสีธรรมชาติ บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50.ม. (บานละ 18,000บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูห้องเก็บของ บานไม้อัดมีลูกฟักสำเร็จรูป 80x2.00. ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 850 บาท) บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 80x2.00ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000บาท) บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 0.80x2.00ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000บาท)
ประตูห้องนอน บานประตู UPVC 80x2.00 ม. (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 1,560บาท) บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 80x2.00ม. (บานละ 8,500 บาท) ทำสีธรรมชาติ บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50ม. (บานละ 18,000 บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูห้องน้ำ บานประตู UPVC 80x2.00 ม. (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 1,560 บาท) บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 80x2.05ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000 บาท) บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50ม. (บานละ 18,000บาท) ทำสีธรรมชาติ
หน้าต่าง อลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 5 มม. -
ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 5 มม. บาน Upvc ( ของ winsor )

6. อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
บานพับประตู สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 4" x 3" สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 4" x 3" สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 5" x 3"
กลอนประตู สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 6" สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 6" สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 8" ราคาตัวละ 500 บาท
ลูกบิดประตูทั่วไป สแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 200 บาท สแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 250 บาท สแตนเลสชนิดด้าน เขาควาย ราคาชุดละ 2,000 บาท
ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 200 บาท สแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 250 บาท สแตนเลสชนิดด้าน เขาควาย ราคาชุดละ 2,000 บาท
กันชนประตู แม่เหล็กสีขาว แม่เหล็กสีขาว แม่เหล็กสแตลนเลสชนิดด้าน

7. วัสดุพื้นผิว

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
พื้นห้องนอน,โถงชั้นบน พื้นไม้ ลามิเนต หนา 8 มม. ( 550 บาท/ตร.ม ) ราคาพร้อมติดตั้งทำสี พื้นปาร์เก้ไม้แดง 2"x12" ( 850 บาท/ตร.ม ราคาพร้อมติดตั้งทำสี ) พื้นปาร์เก้ไม้มะค่า 4"x14" (2,200 บาท/ตร.ม ราคาพร้อมติดตั้งทำสี )
พื้นห้องรับแขก,โถงชั้นล่าง,ห้องอาหาร,นอนล่าง ปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องแกรนิโต้ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. ) ปูหินอ่อน เกรด A ( 3000 บาท/ตร.ม. )
พื้นเฉลียง,ระเบียง,ห้องครัว ปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. ) ปูหินอ่อน เกรด A ( 3000 บาท/ตร.ม. )
พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องเคลือบ 10" x 10" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 500 บาท/ตร.ม. )
ผนังห้องน้ำ ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 500 บาท/ตร.ม. )
พื้นห้องน้ำคนใช้ ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. )
ผนังห้องน้ำคนใช้ ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. )
พื้นซักล้าง ปูนแต่งผิวเรียบ (ขัดมัน) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. ) -
พื้นที่จอดรถ ปูนแต่งผิวหยาบ ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. ) ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )
TOPเคาน์เตอร์ครัว,ห้องน้ำ - แกรนิต ( ตร.ม.ละไม่เกิน 1,200 บาท ) แกรนิต ( ตร.ม. 2,500 บาท )
หมายเหตุ* ผนังห้องครัวคิดราคาเพิ่มตามพื้นที่

8. งานบัวเชิงผนัง

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
บัวพื้นชั้นล่าง ไม้บัวสำเร็จรูป เชอร่าทาสีน้ำมัน ไม้ คอนวูด,เฌอร่า 14 มม. ทาสีน้ำมัน ไม้มะค่า ทำสีธรรมชาติ
บัวพื้นชั้นบน ลามิเนตสำเร็จรูป ไม้ คอนวูด,เฌอร่า 14 มม. ทาสีน้ำมัน ไม้มะค่า ทำสีธรรมชาติ

9. งานบันได

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคำนวณวิศวกร คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคำนวณวิศวกร คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคำนวณวิศวกร
ลูกนอน ไม้สำเร็จรูป 1 1/2" x 10" ไม้แดง 1 1/2" x 10" ไม้มะค่า 1 1/2" x 12"
ลูกตั้ง ไม้สำเร็จรูป 1" x 8" ไม้แดง 1" x 8" ไม้มะค่า 1" x 8"
ลูกกรง บันไดไม้สำเร็จรูป บันไดไม้สำเร็จรูป บันไดไม้สำเร็จรูป
ราวบันได ใช้ไม้กลึงสำเร็จ ใช้ไม้กลึงสำเร็จ ใช้ไม้กลึงสำเร็จ

10. สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ราคาต่อชุด (3,150 บาท) พร้อมอุปกรณ์ราคาต่อชุด (5,500 บาท) พร้อมอุปกรณ์ราคาต่อชุด (15,000 บาท)
อ่างล้างหน้าแบบฝัง - พร้อมท่อชาร์ปและสะดืออ่างราคาต่อชุด (3,500 บาท) พร้อมท่อชาร์ปและสะดืออ่างราคาต่อชุด (8,500 บาท)
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมท่อชาร์ปและสะดืออ่างราคาต่อชุด (1,190 บาท) - -
ก๊อกอ่างล้างหน้า 500 บาท 1,250บาท 2,500บาท
ที่ใส่สบู่ 250 บาท 500 บาท 1,500 บาท
ที่ใส่กระดาษ 250 บาท 500 บาท 1,500 บาท
ฝักบัวสายอ่อน 580 บาท 1,500 บาท 2,500 บาท
สายฉีดชำระ ซันนิฟิต สีขาวหรือเทียบเท่า (250 บาท) ซันนิฟิต สีขาวหรือเทียบเท่า (500บาท) ซันนิฟิต สีขาวหรือเทียบเท่า (1,500 บาท)
ราวแขวนผ้า 250 บาท 500 บาท 1,500 บาท
กระจกเงา 321 บาท 1,500 บาท 2,500 บาท

11. งานไฟฟ้า

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
สายเดินร้อยท่อผังผนัง สายไฟเบอร์ 2.5 , 4 สายไฟเบอร์ 2.5 , 4 สายไฟเบอร์ 2.5 , 4
สวิตช์เปิด-ปิด ชนิดฝัง ฝาพลาสติกขาว เนชั่นแนล ฝาพลาสติกขาว เนชั่นแนล ฝาพลาสติกขาว เนชั่นแนล
เต้ารับไฟฟ้า(ปลั๊ก) ชนิดฝัง ฝาพลาสติก เนชั่นแนล มีสายกราวด์ ฝาพลาสติก เนชั่นแนล มีสายกราวด์ ฝาพลาสติก เนชั่นแนล มีสายกราวด์
เดินสาย โทรทัศน์, โทรศัพท์ ห้องรับแขกและห้องนอนใหญ่ โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ ห้องรับแขกและทุกห้องนอน โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ ห้องรับแขกและทุกห้องนอน
เดินสายเครื่องทำน้ำอุ่น - ทุกห้องน้ำ ทุกห้องน้ำ
เดินสายโทรศัพท์ - ห้องนอนใหญ่ , ห้องรับแขก ห้องนอนใหญ่ , ห้องรับแขก
ดวงโคม ลูกค้าเป็นผู้จัดหา ลูกค้าเป็นผู้จัดหา ลูกค้าเป็นผู้จัดหา
แผงควบคุม SQUARE D ขนาด 15 AMP. (ไฟ 1เฟรส) ชนิดกล่องเหล็ก 8 ช่อง พร้อมสายกราวด์ SQUARE D ขนาด 30 AMP. (ไฟ 1เฟรส ) ชนิดกล่องเหล็ก 18 ช่อง พร้อมสายกราวด์ SQUARE D ขนาด 30 AMP. ( ไฟ 3เฟรส ถ้ามี) ชนิดกล่องเหล็ก 18 ช่อง พร้อมสายกราวด์

12. งานประปา

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
ท่อเมนประปา ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 3/4" เดินฝังใต้ดิน ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 3/4" เดินฝังใต้ดิน ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 3/4" เดินฝังใต้ดิน
ท่อน้ำดี ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 1/2" เดินฝังพื้นและผนัง ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 1/2" เดินฝังพื้นและผนัง ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 1/2" เดินฝังพื้นและผนัง
ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด 2" เดินฝังพื้นและผนัง ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด 2" เดินฝังพื้นและผนัง ท่อ PVC สีเทา ชั้น 8.5 ขนาด 2" เดินฝังพื้นและผนัง
ท่อน้ำโสโครก ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด 4" ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด 4" ท่อ PVC สีเทา ชั้น 8.5 ขนาด 4"

13. งานสี

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
สีทาภายใน TOA 4 SEASONS * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว, ทับหน้า 2 เที่ยว TOA SuperShield Duraclean * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว, ทับหน้า 2 เที่ยว TOA SuperShield Duraclean * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว, ทับหน้า 2 เที่ยว
สีภายนอก TOA 4 SEASONS * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว TOA SuperShield * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว TOA SuperShield * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว
สีฝ้า TOA 4 SEASONS * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว TOA 4 SEASONS * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว TOA 4 SEASONS * ทารองพื้นกันชื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว
สีน้ำมัน TOA * ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว
สีบันได ยูรีเทรน TOA : ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว เบเยอร์ : ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว เบเยอร์ : ทารองพื้น 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว
หมายเหตุ* เฉพาะสีเบอร์เท่านั้น

14. งานบ่อเกรอะบ่อซึมและท่อระบายน้ำ

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
บ่อเกรอะบ่อซึม ใช้บ่อบำบัดสำเร็จ (รุ่นตามบริษัทกำหนด) ใช้บ่อบำบัดสำเร็จ (รุ่นตามบริษัทกำหนด) ใช้บ่อบำบัดสำเร็จ (รุ่นตามบริษัทกำหนด)
ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อใยหิน ขนาด 6" พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 ม.และทุกหัวมุม ใช้ท่อใยหิน ขนาด 8" พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 ม.และทุกหัวมุม ใช้ท่อใยหิน ขนาด 6" พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 ม.และทุกหัวมุม

15. งานกำจัดปลวก

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
ระบบเดินท่อใต้อาคาร รับประกัน (โดยบริษัทกำจัดปลวก) รับประกัน (โดยบริษัทกำจัดปลวก) รับประกัน (โดยบริษัทกำจัดปลวก)

ขอบเขตของงาน

Spec วัสดุของ Mtech Home Economy Spec Standard Spec Premium Spec
1. สายเมนไฟฟ้า 16 sq.mm. ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน(ต่อเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า) 35 sq.mm. ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน(ต่อเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า) 35 sq.mm. ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน(ต่อเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า)
2. ท่อเมนประปา ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา) ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา) ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา)
3. ท่อระบายน้ำ ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมท่อสาธารณะ) ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมท่อสาธารณะ) ความยาวไม่เกิน 20 ม. จากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมท่อสาธารณะ)
4. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี 10 ปี 10 ปี
5. รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี 3 ปี 3 ปี
6. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1ปี 1ปี 1ปี
TOP