บทความข่าวสารจากเรา

Outing
ทางบริษัทได้พาพนักงานเดินทางไปเที่ยวประจำปีที่เขื่อนขุนด่วนปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความสุขและความสามัคดีให้กับพนักงานเพื่อขับเคลื่อนผลงานที่มีคุณภาพต่อไป เรามีกิจกรรมแชร์ความสุขกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำตก พายเรือล่องแก่งร่วมรับประทานอาหารรวมไปถึงการถ่ายภาพเก็บความประทับใจต่างๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไป
TOP