แบบบ้าน MT-HF-04

Home Office
Building

Home Office 3 ชั้น

bedroom

2 ห้องนอน

Toilet

6 ห้องน้ำ

Reception

2 ส่วนต้อนรับ

Office

2 ห้องทำงาน

conference-hall

2 โถงอเนประสงค์

Dining table

2 ห้องทานอาหาร

Kitchen room

2 เตรียมอาหาร

Garage icon

4 จอดรถ

TOP